Vláda schválila novelu Zákona o státním rozpočtu na rok 2020

Publikováno:
25. březen 2020
Obor:

Vláda v pondělí 23. března schválila návrh novely Zákona o státním rozpočtu na rok 2020. Novela počítá v letošním roce s celkovými příjmy ve výši 1 488,3 mld. Kč a výdaji ve výši 1 688,3 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu bude ve výši 200 mld. Kč. Novela reaguje na předpokládaný pokles zejména daňových příjmů a na výdajové straně vytváří prostor pro vyšší výdaje k zajištění zdraví obyvatelstva, a dále k zachování vysoké zaměstnanosti a omezení negativních dopadů na národní hospodářství a sociální oblast.

Hlavní změnou na výdajové straně státního rozpočtu je navýšení vládní rozpočtové rezervy o 59,3 mld. Kč. Tyto prostředky budou operativně používány na zamezení šíření a řešení dopadů epidemie COVID-19. Vzhledem k tomu, že aktuální situace a odstraňování jejích následků bude dlouhodobějšího charakteru, není v tuto chvíli možné s jistotou určit, kolik finančních zdrojů bude která složka záchranného a bezpečnostního systému státu vyžadovat, ani jaké další požadavky na výdaje státu způsobené aktuální situací vzniknou. Způsob poskytování nezbytných zdrojů z vládní rozpočtové rezervy prostřednictvím projednání a rozhodnutí vlády zajišťuje potřebnou flexibilitu a jednotnost při strategickém řízení. Novela posiluje rozpočet dávek na nemocenské pojištění o 10 mld. Kč, přičemž rozpočet výdajů na důchody zůstává zachován ve stávající výši, celková bilance kapitoly MPSV se v úhrnu zlepšuje o 15 mld. Kč. V důsledku vyšší výpůjční potřeby státu se o 5 mld. Kč zvýší výdaje kapitoly Státní dluh.

Autor: Fučík & partneři