Vláda schválila novelu daňového řádu

Publikováno:
27. srpen 2019
Obor:

Vláda dne 26. srpna 2019 schválila novelu daňového řádu připravenou Ministerstvem financí.

Součástí novely je legislativní ukotvení online finančního úřadu, díky kterému budou moci poplatníci vyřešit více svých povinností online. K přihlášení do portálu MOJE daně a autorizaci podání by mělo být možné využít například e-občanku, přihlašovací údaje do systému datových schránek či údaje přidělené finančním úřadem. Ministerstvo financí počítá se spuštěním první verze ve 4. čtvrtletí roku 2020.

fap_text_banner_v03 - Copy 1.png

Novela by také měla zavést prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, které se podává za období alespoň 12 měsíců (např. daň z příjmů), o jeden měsíc, a to ze tří na čtyři měsíce po uplynutí zdaňovacího období, pokud bude daňové přiznání podáno elektronicky.

V návaznosti na nález Ústavního soudu by mělo být v určitých situacích možné částečné vracení nadměrných odpočtů DPH v podobě záloh. Na druhou stranu finanční správa bude mít nově 45 dní na to, aby nadměrné odpočty DPH vrátila. V současnosti má pouze měsíční lhůtu.

Dále by měla být upravena lhůta pro vyměření pokuty za opožděné podání daňového přiznání. Nyní je nutné ji uhradit, pokud je zpoždění delší než pět pracovních dní. Tato výjimka by měla nově platit pouze u daní vyměřovaných za zdaňovací období kratší než jeden rok. Například u daně z příjmů by tak pokuta za opožděné tvrzení daně měla být nově počítána již od prvního dne.

Obdobné změny by měly nastat také u úroků z prodlení, který bude nově vypočten již ode dne následujícího po původním dni splatnosti daně do dne její úhrady. V současnosti běží úrok z prodlení až počínaje pátým pracovním dnem následujícím po původním dni splatnosti.

Výše úroku z prodlení však bude nově odpovídat výši úroku z prodlení podle občanského zákoníku, na základě něhož výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Daňový řád nyní stanovuje zvýšení o 14 procentních bodů.

Účinnost novely daňového řádu se bude odvíjet od průběhu legislativního procesu a je navržena k prvnímu dni druhého kalendářního měsíce, který bude následovat po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů. Předpokládaný termín nabytí účinnosti je 1. května či 1. června příštího roku. O dalším vývoji Vás tak budeme informovat.

 

Autor: Fučík & partneři