Vláda schválila daňový balíček

Publikováno:
25. červen 2018
Autor:
Obor:

Vláda schválila dne 13. června 2018 návrh zákona z dílny Ministerstva financí ČR (MF) měnící některé zákony v oblasti daní (tzv. daňový balíček). Jedná se o soubor novel daňových zákonů – a to zejména zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu. Spojením všech těchto změn do jednoho balíčku má podle MF zvýšit přehlednost daňové legislativy a zrychlení legislativního procesu. 

Návrh byl předložen zejména kvůli povinnosti transponovat do českých předpisů evropskou směrnici ATAD (více také http://www.fucik.cz/publikace/nova-eu-pravidla-pro-ceske-spolecnosti/). Novela by měla být od 26. června 2018 projednávána v Poslanecké sněmovně.

Stručné shrnutí hlavních bodů obsahu novely:

1) Novela zákona o daních z příjmů 

 • implementace evropských směrnic ATAD 
 • úpravy v souvislosti s IFRS 9 
 • oznamovací povinnost příjmů plynoucích daňovým nerezidentům do zahraničí 

2) Novela zákona o DPH 

 • implementace unijního práva (směrnice) – poukazy (vouchery) a e-commerce 
 • stanovení podrobnějších pravidel pro výpočet nároku na odpočet daně v částečné výši 
 • úprava pojmů úplata a ekonomická činnost 
 • stanovení základu daně při platbě virtuální měnou (např. bitcoin) 
 • rozšíření možnosti uplatnění nároku na odpočet daně při registraci plátce 
 • úprava institutu opravy výše daně v případě pohledávky za dlužníkem v insolvenci 
 • úprava pokut v souvislosti s kontrolním hlášením 

3) Novela zákona o spotřebních daních 

 • úprava ustanovení upravujících tabákové nálepky 
 • zdanění zahřívaných tabákových výrobků 

4) Novela celního zákona 

 • novela obsahuje dílčí změny, zejména zúžení nutnosti zajišťovat DPH spolu se clem v některých specifických případech dovozu zboží, což bude představovat snížení finanční zátěže podnikatelských subjektů 

5) Novela daňového řádu 

 • v rámci novely dochází v návaznosti na evropskou legislativu k explicitnímu doplnění mezi základní zásady správy daní tzv. zákazu zneužití práva, který je již dnes dovozován judikaturou i správní praxí 

6) Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní 

 • novela obsahuje úpravy implementace DAC 2 a DAC 4 a souvisejících mezinárodních dohod v návaznosti na OECD provedené hodnocení implementace, které jsou potřebné zejména z důvodu posunu ve výkladu implementovaných předpisů 

7) Novela zákona o Finanční správě ČR 

 • speciální pravidla pro Finanční správu ČR ve vztahu k zákonu o státní službě 
 • zřízení daňové analytické evidence (DAE) 
 • změna příslušnosti správce daně z hazardních her 

8) Novela zákona o dani z hazardních her 

 • změna způsobu, jakým se v základu daně zohledňují vrácené vklady
 • daňové řešení problematiky garantovaných turnajů
 • upuštění od zpřísněné informační povinnosti obecních úřadů poskytovat informace správci daně bezodkladně a ponechání pouze obecné úpravy poskytnout informace na vyžádání 

9) Novela zákona o Celní správě ČR 

 • rozšíření možnosti použití krycích dokladů celníkem v případech, kdy zjištění jeho totožnosti vede ke zmaření výkonu agendy v oblasti hazardní her nebo evidence tržeb, anebo k ohrožení života, zdraví nebo majetku osob 

10) Novela insolvenčního zákona 

 • potvrzení zapodstatovosti pohledávky státu z titulu opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v konkursu

Alena Hlavoňková

Autor: