Valorizace nepostižitelných částek a nezabavitelného minima, letos již potřetí

Díky rostoucí inflaci a následnému zdražování došlo k valorizaci nepostižitelných částek, nezabavitelného minima a dalších parametrů exekučních srážek ze mzdy jak pro I. a II. čtvrtletí, tak pro čtvrtletí III.

Limity exekučních srážek ze mzdy se odvíjí od:

  1. výše normativu nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel užívaného pro účely státní sociální podpory (a to bez ohledu na to, v jaké obci skutečně dlužník žije), a to i když nebydlí v nájemním bytě,
  2. a od výše životního minima jednotlivce.

V závislosti na bodu a) a b) se stanoví výše nezabavitelných částek, tedy částek, které musí v každém případě zůstat dlužníkovi. Dále se vypočte výše jednotlivých třetin čisté mzdy po odečtení nepostižitelných částek určujících, kolik lze srazit pro přednostní a kolik pro nepřednostní pohledávky, nebo kolik naopak musí zůstat povinnému dlužníkovi, jakož i výše částky, nad kterou se sráží povinnému dlužníkovi bez omezení;

  • nezabavitelná (exekucí nepostižitelná) částka dlužníka – zaměstnance (popř. osoby pobírající určité peněžité částky - např. stanovené sociální dávky, s nimiž se při exekuci zachází jako se mzdou činí 3/4 součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení,
  • nezabavitelná částka na vyživovanou osobu činí 1/3 nezabavitelné částky na dlužníka,
  • částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy (po odečtení nezabavitelných částek) srazí bez omezení (resp. částka, do které se zbytek čisté mzdy rozděluje na třetiny), činí dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení.

MicrosoftTeams-image-9-copy-1.png

Zaměstnavatel uplatní nově vypočtené nezabavitelné částky a jiné parametry poprvé za takové výplatní období, do něhož připadne den, od něhož se tyto částky mění. Poslední navýšení k 1. 7. 2022 tak ovlivní až mzdu vyplácenou v srpnu.

Autor: Roman Burnus, Valérie Kovářová

Autor: Roman Burnus, Valérie Kovářová