Válečná daň neboli daň z mimořádných zisků: Komu hrozí?

Publikováno:
13. září 2022
Obor:

Vládní strany v současné době vedou diskuse ohledně možného zavedení speciální daně, která cílí na tzv. neočekávané či mimořádné zisky. Dle vlády vznikají tyto zisky především energetickému sektoru a bankám, a to v důsledku války na Ukrajině a zvyšující se inflace. Diskutuje se také o zavedení této daně na odvětví výroby a distribuce pohonných hmot. Vzhledem k potenciálním nákladům na zavedení a výběr této daně je však otázkou, zda by byla mimořádná daň v sektoru pohonných hmot rentabilní. 

Přesné parametry této nové daně zatím nejsou k dispozici. Pravděpodobná jsou však tři pásma se sazbami ve výši 40, 50 a 60 procent po odečtení průměrného ročního zisku daněných firem za posledních 5 let. Předpokládá se, že se bude jednat o dočasnou daň a v případě jejího uzákonění, by do zákona mohl být zanesen i pevný konec její aplikace. 

Situaci pro Vás budeme i nadále monitorovat. 

Autor: Lukáš Pflug

Autor: Lukáš Pflug