Ústavní soud zrušil další etapy EET

Publikováno:
18. prosinec 2017
Obor:

Ústavní soud se vyjádřil k návrhu 41 poslanců, kteří žádali zrušit zákon č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb. I když Ústavní soud zákon jako celek neshledal protiústavním, rozhodl o zrušení některých jeho částí.

S účinností od 1. března 2018 se ruší ustanovení, na základě kterého se evidence tržeb vztahovala i na tržby uskutečněné platebními kartami. Po 1. březnu 2018 již nebudou tržby platebními kartami podléhat evidenční povinnosti.

Dále Ústavní soud zrušil náběh EET u 3. a 4. fáze, ke kterému mělo dojít 1. března, resp. 1. června 2018. Neznamená to však, že EET se na tyto činnosti nebude již nikdy vztahovat. Nejprve se vláda musí vypořádat s připomínkami Ústavního soudu k tomuto plošnému zavedení evidence tržeb, přehodnotit a přenastavit fungování EET a posléze může pokračovat v rozšíření EET i na další činnosti.

Autor: Fučík & partneři