Ústavní soud částečně vyhověl návrhu skupiny senátoru na zrušení některých ustanovení kontrolního hlášení

Publikováno:
13. leden 2017
Obor:

Ústavní soud dal nedávno částečně za pravdu skupině opozičních senátorů. Ve svém rozhodnutí uvedl, že daňové formuláře musí být stanoveny vyhláškou Ministerstva financí, nikoliv pouze rozhodnutím státní správy. Dle argumentace Ústavního soudu není totiž možné přiřazovat moci výkonné (tj. Ministerstvu financí) kompetence, které náleží moci Zákonodárné (Parlament České republiky). Z tohoto důvodu není možné, aby Ministerstvo financí zcela definovalo rozsah informací a údajů, které se musí uvádět do kontrolního hlášení.

V souladu s tímto rozhodnutím ruší Ústavní soud ke dni 31. 12. 2017 ustanovení § 101d odst. 1 zákona o DPH, který zní: V kontrolním hlášení je plátce povinen uvést předepsané údaje potřebné pro správu daní.

Důvodem ponechání roční lhůty na zrušení výše uvedeného ustanovení je skutečnost, že okamžitým zrušením tohoto ustanovení by ztratila smysl celá právní úprava kontrolního hlášení. Z tohoto důvodu ponechal Ústavní soud zákonodárci roční lhůtu na provedení patřičných změn.

Ústavní soud dále rozhodl, že nelze akceptovat znění zákona, na jehož základě se za okamžik doručení výzvy považuje okamžik, kdy správce daně odešle e-mail. Z tohoto důvodu Ústavní soud ruší ustanovení § 101g odst. 5 zákona o DPH, a to k datu vydání uvedeného Nálezu Ústavního soudu.

Ve zbývajících částech Ústavní soud zamítl návrh opozičních senátorů, který mimo jiné zahrnoval návrh na zrušení všech ustanoveních, které se týkají kontrolního hlášení.

Autor: Fučík & partneři