Úrok z prodlení u daně z nemovitosti – informace od Generálního finančního ředitelství

Publikováno:
3. červen 2013
Obor:

V souvislosti s termínem pro úhradu první splátky (u částky nepřesahující 5 000 Kč se jedná o jedinou splátku), která je pro rok 2013 stanovena na 31. 05. 2013 chceme upozornit na úpravu v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, podle které vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Daň z nemovitosti na rok 2013 lze tedy uhradit finančnímu úřadu bez povinnosti hradit úrok z prodlení až do čtvrtka 6. června 2013 včetně. Za den platby se považuje u platby prováděné prostřednictvím banky nebo pošty, den, kdy byla připsána na účet správce daně, u platby prováděné v hotovosti u správce daně den, kdy úřední osoba platbu převzala.

Autor: Ivan Fučík