Úřad práce bude pomáhat propuštěným vězňům

Publikováno:
1. březen 2018
Obor:

Úřad práce bude více pomáhat s rekvalifikací a zaměstnáváním odsouzených. Zástupci Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby ČR a Úřad práce ČR uzavřeli spolupráci, se kterou chtějí zabezpečit rekvalifikaci osob ve výkonu trestu. Hlavním cílem je získat vhodné pracovní uplatnění pro lidi se záznamem v trestním rejstříku.

Podpisů memorand se zúčastnili: ministr spravedlnosti Robert Pelikán, ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová, ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín.

Memorandum uzavřené mezi Probační a mediační službou ČR a Úřadem práce ČR se soustředí na odsouzené s alternativním trestem. Faktor zaměstnanosti je považován za klíčový v tom, aby se bývalí pachatelé udrželi na „správné cestě“.

Aktuálně pracuje ve výkonu trestu 8 895 osob, což je 60,57% zaměstnanost odsouzených, pracujících ve veřejném a soukromém sektoru.

Autor: Fučík & partneři