Úprava off-line režimu EET

Publikováno:
28. květen 2018
Autor:
Obor:

Jak jsme Vás již dříve informovali ( http://www.fucik.cz/publikace/zmena-zakona-o-eet/ ), Ministerstvo financí ČR předložilo návrh novely zákona o evidenci tržeb, která kromě jiného reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu. Na základě připomínkového řízení nyní došlo v návrhu k úpravám ve zvláštním off-line režimu.

Podmínky pro možnost získání povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu jsou nyní navrženy takto:

  • osoba je poplatníkem daně z příjmů fyzických osob, nebo je poskytovatelem zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění bez ohledu na právní formu,
  • není plátcem DPH,
  • má maximálně dva zaměstnance,
  • výše hotovostních příjmů z evidovaných tržeb v každých 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících nepřesáhne 200 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesahuje 200 000 Kč.

Oproti předchozí verzi návrhu, která šla do připomínkového řízení, byl tak rozšířen okruh osob, které o povolení mohou požádat, a to o zmíněné poskytovatele zdravotních služeb. Oproti původní verzi se také zvýšil počet zaměstnanců, poplatník může mít nyní dva zaměstnance, místo původního jednoho. V neposlední řadě byla také vyňata podmínka týkající se maximálního počtu evidovaných tržeb (za posledních 12 kalendářních měsíců nejvýše 1 000 evidovaných tržeb a maximálně stejný počet předpokládaných tržeb v následujících 12 kalendářních měsících). Zda bude tato varianta již konečná, však zatím není jisté. Další vývoj pro Vás budeme sledovat.

Autor: