Upozornění na podvodné emaily

Publikováno:
20. prosinec 2018

Finanční správa vydala dne 17. 12. 2018 varování před podvodnými e-maily. Prostřednictvím těchto emailů lákají z občanů peníze, přičemž zneužívají jména finančních úřadů. E-mail vypadá jako upozornění finančního úřadu na daňový nedoplatek. Dlužník je vyzýván, aby částku uhradil na uvedený bankovní účet, který však v žádném případě není účtem finančního úřadu. Oficiální čísla účtů Finanční správy jsou zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy, kde je možné si je zkontrolovat. Veškeré účty Finanční správy jsou vždy u ČNB s kódem banky 0710.

Podvodné e-maily jsou rozesílány z adresy podatelna@fsmfcr.cz a jsou podepsány jménem ředitelů finančních úřadů z Plzeňského kraje, panem Bohdanem Kaprálem nebo panem Ing. Mgr. Jaromírem Lepičem.

Znění podvodného e-mailu je následující:

„Vážený pane XX,

na základě zpětného auditu daňových povinností pro daně z příjmu z podnikatelské činnosti za období 2015-2017 jsme zjistili, že u Vás evidujeme daňový nedoplatek ve výši (po zaokrouhlení) XX XXX Kč. Dále jsme Vám museli vypočítat penále ve výši (po zaokrouhlení) X XXX Kč.

Tyto penále nám zákon 586/1992 Sb. umožňuje prominout, pokud svůj daňový nedoplatek uhradíte do 5 pracovních dnů od obdržení této výzvy na účet 670100-2211214278/6210.

Autor: Fučík & partneři