Upozornění k tiskopisům přiznání k DPFO 2015

Publikováno:
21. květen 2015
Obor:

Finanční správa vydala upozornění pro poplatníky, jimž vznikne povinnost podat daňové přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2015 již v průběhu roku 2015, nejpozději však do 31. prosince 2015. Ti mohou použít tiskopis daňového přiznání pro zdaňovací období 2014 s tím, že finanční správa uvádí konkrétní odchylky v tiskopisech. Ty naleznete zde:

http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/upozorneni-mf-k-tiskopisum/upozorneni-k-tiskopisum-2015-6075

Autor: Fučík & partneři