Upozornění k tiskopisům 2014

Publikováno:
2. červen 2014
Obor:

Finanční správa na svých webových stránkách zveřejnila upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání za část zdaňovacího období roku 2014. Poplatníci, jimž vznikne povinnost podat daňové přiznání za část zdaňovacího období započatého v roce 2014 již v průběhu roku 2014, nejpozději však do 31. prosince 2014 mohou pro tento účel využít tiskopis daňového přiznánípro zdaňovací období 2013č. 25 5405 MFin 5405 - vzor č. 20 a související přílohy. FS zde upozorňuje i na odchylky v daňovém přiznání za zdaňovací období 2014  

http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/upozorneni-mf-k-tiskopisum/upozorneni-k-tiskopisum-2014-5012.

Autor: Ivan Fučík