Uplatnění vyšší slevy na dani z titulu investičních pobídek v dodatečném daňovém přiznání

Publikováno:
31. květen 2022
Obor:

Na konci dubna 2022 vydal Krajský soud v Praze rozsudek č. 51 Af 62/2020, který se zabývá uplatněním vyšší slevy na dani z titulu investičních pobídek v případě podání dodatečného daňového přiznání.

Ministerstvo financí již dříve v rámci Koordinačního výboru mezi MFČR a Komorou daňových poradců ČR z roku 2007 souhlasilo s možností uplatnění vyšší slevy na dani (čímž mimo jiné argumentoval rovněž žalobce). Nicméně v průběhu času se finanční správa snažila daný názor interpretovat poněkud přísněji a snažila se vylučovat některé možnosti uplatnění vyšší slevy v rámci dodatečně vyměřené daně.

Krajský soud v Praze však přisvědčil daňovému subjektu a potvrdil tak možnost uplatnění vyšší slevy na dani z titulu investiční pobídky, pakliže ve výsledku nedochází k vyměření vyšší daňové povinnosti.

Finanční správa proti danému rozhodnutí uplatnila kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu (2 Afs 118/2022), takže – ačkoli to nepředpokládáme – nelze vyloučit odlišný finální verdikt.
V případě jakýchkoli dotazů ohledně investičních pobídek a uplatnění slevy na dani se na nás neváhejte obrátit – máme za sebou mimo jiné několik úspěšně uplatněných vyšších slev na dani v rámci dodatečných daňových přiznání. 

Autor: Martin Hahn, Petr Němec

Autor: Petr Němec, Martin Hahn