Uplatnění DPH u asistenčních služeb v rámci pojišťovacích činností

Publikováno:
15. listopad 2013
Obor:

Finanční správa na svých webových stránkách v říjnu zveřejnila vyjádření k dotazu plátce DPH, který se týkal režimu DPH u asistenčních služeb v rámci pojišťovacích činností, a to zejména v oblasti pojištění cestovního ruchu, vozidel a domácností -  http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Dotaz_asistencni_sluzby.pdf. Vyjádření obsahuje vymezení základní charakteristiky pojišťovací činnosti, aby bylo možné asistenční služby či obecně služby v oblasti pojišťovacích činností považovat za plnění osvobozená od DPH. 

Autor: Ivan Fučík