Úhrada daně z nemovitých věcí

Publikováno:
3. červen 2016
Obor:

V úterý 31.5.2016 byl poslední den lhůty pro platbu daně z nemovitých věcí. I přesto lze úhradu finančnímu úřad provést bez hrozby úroků z prodlení až do pondělí 6.6.2016. Poplatníci, jejichž daňová povinnost z titulu daně z nemovitých věcí na rok 2016 je nižší než 5 000 Kč, platí celou částku najednou, ostatní poplatníci hradí v květnovém termínu první splátku. Za den platby se v případě platby bezhotovostním převodem považuje den připsání platby na účet finančního úřadu a v případě platby v hotovosti v daňové pokladně den převzetí platby.

Autor: Fučík & partneři