Tlumočníci a znalci - náhrada nákladů vč. DPH

Publikováno:
26. duben 2018
Obor:

Senát Ústavního soudu zrušil v minulém týdnu rozhodnutí městské soudu v Praze, které se týkalo výše přiznané odměny za zpracování znaleckého posudku.

Stěžovateli nebyla přiznána celá odměna ve výši 4 368 Kč za zpracování znaleckého posudku, která zahrnovala jak náhradu oprávněných nákladů (např. cestovní výdaje) tak také DPH ve výši 758 Kč. Odvolací městský soud přiznal stěžovateli pouze 3 865 Kč s odůvodněním, že pokud je znalec plátcem DPH, má právo na náhradu daně z přidané hodnoty pouze z odměny, nikoliv však z jeho nákladů. Stěžovatel byl nespokojen, protože očekával, že dostane takovou náhradu nákladů, v jejíž výši bude promítnuta skutečnost, že vyúčtované náklady znalce patří do kategorie „zdanitelných plnění“ ve smyslu zákona o DPH, protože z přijaté náhrady nákladů on jako plátce DPH musí odvést odpovídající DPH.

Zákonodárce již v obdobných věcech přijal právní úpravu, která rozpor u jiných adresátů účelně vynaložených nákladů odstranila (např. u advokátů a notářů). Proto Ústavní soud označil tuto stížnost za důvodnou.

Ústavní soud také uvedl, že jsou-li znalcům a tlumočníkům, kteří jsou plátci DPH, náhrady účelně vynaložených nákladů kráceny o daň z přidané hodnoty, bez toho aby jim soud za toto krácení přiznal náhradu, je tím nedůvodně zasahováno do jejich vlastnického práva. 

Soudy by proto měli dospět k ústavně konformnímu výkladu sporného ustanovení § 18 zákona o znalcích a tlumočnících a účelně vynaložené náklady navýšit o částku představující DPH.

Autor: Fučík & partneři