Tiskopisy daňového přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob – uplatnění očekávané daňové ztráty

Publikováno:
8. červenec 2020
Obor:

Poplatníci daně z příjmů právnických osob budou moci uplatnit svoji očekávanou daňovou ztrátu za zdaňovací období roku 2020 v tiskopise daňového přiznání k dani z příjmů na ř. 230 II. Oddílu, a to způsobem stejným, jakým se uvádí daňová ztráta uplatňovaná za předcházející období. V tabulce E bude ve sloupci 1 uvedeno zdaňovací období, za které je očekávaná daňová ztráta určena a ve sloupci 4 bude uvedena výše uplatňované očekávané daňové ztráty.

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob budou moci uplatnit svoji očekávanou daňovou ztrátu za zdaňovací období roku 2020 v tiskopise daňového přiznání k dani z příjmů na ř. 44 2. oddílu, a to způsobem stejným, jakým se uvádí daňová ztráta uplatňovaná za předcházející období. V příloze k přiznání k dani z příjmů fyzických osob bude ve sloupci 1 uvedeno zdaňovací období, za které je očekávaná daňová ztráta určena a ve sloupci 4 bude uvedena výše uplatňované očekávané daňové ztráty.

Autor: Fučík & partneři