Termíny pro podání přehledů a přiznání a úhrady doplatků OSVČ

Publikováno:
3. srpen 2020
Obor:

Vzhledem k mimořádným okolnostem vzniklým v souvislosti s opatřeními proti koronaviru došlo sice k možnosti odkladu některých povinností OSVČ bez uplatnění sankcí, avšak tím zároveň došlo i ke změnám v ostatních „zaběhlých“ pravidlech pro stanovování termínů.

Nejzazší termín pro podání „přehledu“ za rok 2019 zdravotní pojišťovně byl 3. srpna 2020, přičemž doplatek pojistného je splatný do 8 dnů po podání přehledu.

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 je třeba podat nejpozději 18. srpna 2020 a k tomuto datu je třeba daň i uhradit.

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 je třeba příslušné OSSZ podat nejpozději do 18. září 2020 a případný nedoplatek na pojistném je třeba do tohoto data i uhradit.

Autor: Fučík & partneři