Termín ročního zúčtování daní za rok 2013 se nemění

Publikováno:
22. listopad 2013
Obor:

Finanční správa na svých webových stránkách zveřejnila upozornění pro plátce daně ze závislé činnosti ve kterém upozorňuje, že se nemění termín pro provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2013. Roční zúčtování záloh plátce provede do 31.3.2014 a přeplatky z ročního zúčtování záloh a doplatky na daňovém bonusu vrátí v termínu do 30.4.2014. Co se týká Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (tiskopis MFin 5457) pro zdaňovací období 2014 zůstává v platnosti vzor č. 22.

Autor: Ivan Fučík