Termín pro žádost o roční zúčtování daně a doložení podkladů pro jeho výpočet se blíží

Publikováno:
5. únor 2015
Obor:

Zaměstnavatel musí provést výpočet ročního zúčtování daně za rok 2014 nejpozději do 31. března 2015. Na provedení ročního zúčtování daně u zaměstnavatele má nárok zaměstnanec, který ve zdaňovacím období není povinen podat přiznání daně z příjmů, tj. zejména pobíral mzdu pouze od jednoho zaměstnavatele nebo od více plátců daně (zaměstnavatelů) postupně a podepsal u tohoto plátce/těchto plátců Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a dále požádal o provedení ročního zúčtování písemně – vyplněním a podpisem prohlášení – nejpozději do 15. 2. 2015. O roční zúčtování daně nemůže požádat zaměstnanec, jehož příjem ze závislé činnosti v úhrnu za celý rok přesáhl částku 1 245 216 Kč (tomu vzniká povinnost podat daňové přiznání).

Autor: Fučík & partneři