Taxparency – nová značka pro průhledné a řádně zdaněné firmy

Publikováno:
11. srpen 2015
Obor:

Transparency International ČR připravila nový projekt, v rámci kterého budou moci společnosti po vyplnění údajů na webu Transparency International získat značku Taxparency. Značka bude určena společnostem, které v tuzemsku poctivě platí daně a neskrývají své skutečné vlastníky, a má jim umožnit vyjádřit svou průhlednost a míru zdanění, což by jim mělo přinést konkurenční výhodu.

Jedním ze základních kritérií bude míra zdanění vyšší než 10%. Podle Transparency International lze dosáhnout míry zdanění nižší než 10% pouze přesunem do daňového ráje, což je sice legální, ale neodpovědné. Projekt Transparency International dále navazuje na směrnici proti praní špinavých peněz, kterou letos v květnu schválila Evropská komise, a v rámci níž budou všechny společnosti registrované v EU povinny zveřejnit své vlastníky až na úroveň fyzických osob.

Provoz registru „taxparentních“ společností a proces udělování značky by měl být spuštěn na podzim letošního roku.

Autor: Fučík & partneři