Stupeň invalidity ovlivňující nárok na starobní důchod

Publikováno:
25. duben 2014
Obor:

Česká správa sociálního zabezpečení na svých stránkách informovala, že pouze pobírání plného invalidního důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se hodnotí pro nárok na starobní důchod a jeho výši. Pobírání invalidního důchodu pro invaliditu prvního a druhého stupně se nezapočítává do doby pojištění pro nárok na starobní důchod. Více informací naleznete zde:  

http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/2014-04-17-pouze-pobirani-plneho-invalidniho-duchodu-a-invalidniho-duchodu-pro-invaliditu-tretiho-st.htm

Autor: Ivan Fučík