Struktura kontrolního hlášení

Publikováno:
11. srpen 2015
Obor:

Dne 17. července 2015 zveřejnila Finanční správa ČR požadovanou technickou strukturu výkazu kontrolního hlášení. Toto hlášení budou muset podávat, počínaje lednem 2016, všichni plátci DPH, kteří uskutečnili zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku nebo uplatnili nárok na odpočet. Kontrolní hlášení bude možné podat pouze elektronicky, způsobem zaručujícím dálkový přístup. Podání bude možné na stránkách Daňového portálu prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO) a také přes Datové schránky v XML souboru. V případě, že plátci pro podání výkazu nevyužijí formulář aplikace EPO na stránkách www.daneelektronicky.cz a budou chtít vytvářet XML soubory ve vlastní aplikaci, mají na stránkách Finanční správy ČR k dispozici popis XML struktury.

Zdroj: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/novinky/2015/nove-struktury-xml-souboru-pro-kontrolni-hlaseni-6250, cit. 29.7.2015.

Autor: Fučík & partneři