Strop na sociální zabezpečení a přeplatek na pojistném

Publikováno:
6. březen 2018
Obor:

Maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení (částka ve výši 48násobku průměrné mzdy) pro rok 2017 činil 1 355 136 Kč.

Pokud v kalendářním roce úhrn vyměřovacích základů zaměstnance přesáhne maximální vyměřovací základ a zaměstnanec je v tomto roce zaměstnán jen u jednoho zaměstnavatele, neplatí zaměstnanec v tomto kalendářním roce pojistné z částky, která přesáhne tento maximální vyměřovací základ. Tzn., že v roce 2017 z částky přesahující 1 355 136 Kč neměl zaměstnavatel odvést pojistné ani za zaměstnance (6,5 % z vyměřovacího základu), ani za zaměstnavatele (25 %).

Jestliže je zaměstnanec v daném roce zaměstnán u více zaměstnavatelů a jeho úhrn vyměřovacích základů překročí maximální vyměřovací základ, považuje se pojistné zaplacené zaměstnancem z úhrnu jeho vyměřovacích základů ze všech zaměstnání, který přesáhl 1 355 136 Kč v roce 2017, za přeplatek na pojistném. O vrácení přeplatku na pojistném si zaměstnanec může písemně požádat. Pro doplnění uvádíme, že dotčeným zaměstnavatelům se částka jimi zaplaceného pojistného nevrací.

Vzhledem ke vzrůstající průměrné mzdě se pro rok 2018 maximální vyměřovací základ zvýšil na 1 438 992 Kč.

Autor: Fučík & partneři