Strop na sociální pojištění a rozhodný příjem od 2019

Publikováno:
26. říjen 2018

Ve Sbírce zákonů vyšlo Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019.

S účinností od 1. ledna 2019 jsou tak stanoveny nové minimální a maximální vyměřovací základy a zálohy pro osoby samostatně výdělečně činné. V roce 2018 byla stanovena průměrná měsíční mzda ve výši 29 979 K. V roce 2019 vzrostla tato částka na 32 699 Kč. Tím pádem se mění maximální vyměřovací základ pro odvod sociálního pojištění v roce 2019 na 1 569 552 Kč a současně měsíční příjem, který bude podléhat solidární dani, na 130 796 Kč.

Dále se zvyšuje také rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění na 3 000 Kč. Jedná se tedy o nový limit pro takzvané zaměstnání malého rozsahu. Tento bude mít dopad na odvod pojistného zejména u dohod o pracovní činnosti či odměn za výkon funkce.

Autor: Martina Hofmanová