Středa 31. ledna je zároveň posledním dnem pro podání daňového přiznání k dani silniční za rok 2017

Publikováno:
25. leden 2018
Obor:

Daňové přiznání k dani silniční se podává u místně příslušného správce daně nejpozději do 31. ledna. Dani silniční obecně podléhají motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná v ČR, provozovaná v ČR a používaná poplatníkem daně z příjmů právnických osob (s výjimkou veřejně prospěšného poplatníka pro činnost, z níž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně z příjmů) a poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k samostatné činnosti.

Poplatníkem daně silniční je nejčastěji provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkazu vozidla nebo zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu, pokud daňová povinnost již nevznikla provozovateli vozidla.

Poplatník je povinen si v daňovém přiznání daň sám vypočítat, uvést případná osvobození, slevy na dani, vyčíslit jejich výši a daň po započtení zaplacených záloh zaplatit místně příslušnému správci daně ve lhůtě pro podání přiznání, tedy do 31. ledna.

V případě, kdy má poplatník zpřístupněnou datovou schránku, platí povinnost podat daňové přiznání elektronickou formou.

Autor: Fučík & partneři