Středa 31. ledna je posledním dnem pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2018

Publikováno:
25. leden 2018
Obor:

Podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí se týká poplatníků, kteří v roce 2017 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu, bytovou či nebytovou jednotku.

Poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali či jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu. Za situace, kdy jim některá nemovitá věc v kraji zbyde, podávají dílčí daňové přiznání, v případě pozbytí veškerých nemovitých věcí v daném kraji tuto skutečnost písemně oznámí na finanční úřad.

Povinnost podat daňové přiznání mají rovněž poplatníci, kteří na v minulosti přiznané nemovité věci provedli jisté změny (přístavba, nástavba apod.). Změnou pro kalkulaci daně je také změna výměry parcely. Předmětem zdanění je, v případě dokončení a užívání, i část budovy nebo inženýrské stavby.

Povinnost podat daňové přiznání se netýká poplatníků, kteří podávali daňové přiznání v uplynulých letech a současně za rok 2017 nenastaly změny mající vliv na stanovení daně.

V případě, kdy má poplatník zpřístupněnou datovou schránku, platí povinnost podat daňové přiznání elektronickou formou. Dílčí daňové přiznání je možné podat pouze v listinné podobě.

Posledním dnem pro zaplacení daně z nemovitých věcí (případně zálohy na tuto daň) je 31. květen 2018.

Autor: Fučík & partneři