Stav novely zákona o EET

Publikováno:
25. duben 2019
Obor:

Novela zákona o evidenci tržeb míří do třetího čtení, které by mělo být zahájeno v první polovině května.

Návrh novely zákona upravuje 3. a 4. fázi evidence tržeb, které budou spuštěny společně šest měsíců po platnosti zákona, přináší taky možnost nejmenším podnikatelům evidovat své tržby off-line. Novela zároveň snižuje DPH v sektoru stravování, některých řemeslných a odborných služeb (např. kadeřnické a holičské služby, opravy jízdních kol, obuvi, oděvů), vodného a stočného.

Jeden z pozměňovacích návrhů, předložený poslanci v rámci 2. čtení, se týká řešení evidence tržeb pro nejmenší podnikatele. Jedná se o zvláštní režim evidence tržeb, kdy podnikatel bude vydávat účtenky z předtištěného bloku, který si zdarma vyzvedne na finančním úřadu. Jednou za čtvrt roku pak zašle speciální formulář s údaji o výši tržeb a počtu vydaných a případně stornovaných účtenek na finanční úřad. Podnikatelé budou muset splnit několik podmínek (např. být plátcem daně z příjmů fyzických osob, mít maximálně 2 zaměstnance, nebýt plátcem DPH) a zároveň jejich hotovostní příjmy nesmí v každých 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících převýšit hodnotu 200.000 Kč. V druhém čtení poslanci navrhli zvýšit tuto hranici na 600.000Kč.

Novela také navrhuje výjimky z EET pro:

  • zrakově postižené podnikatele,
  • tržby z předplacených telefonních karet,
  • tržby z obchodní letecké dopravy
  • tržby z hazardní hry.

Dále novela navrhuje vrátit povinnost uvádět na účtenkách DIČ, pokud není jeho součástí rodné číslo poplatníka.

Autor: Fučík & partneři