Státní rozpočet na rok 2016

Publikováno:
21. prosinec 2015
Obor:

Poslanecká sněmovna schválila dne 16.12.2015 Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2016. Příjmy státního rozpočtu jsou v roce 2016 plánovány ve výši 1 181 mld. Kč, výdaje státního rozpočtu jsou plánovány ve výši 1 251 mld. Kč. Saldo státního rozpočtu 2016 je plánováno ve výši 70 mld. Kč, což je o 30 mld. Kč méně v porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2015. Největší položku výdajů státního rozpočtu tvoří kapitola  Ministerstvo práce a sociálních věcí (cca 544 mld. Kč). Na příjmové straně jsou pak nejvýznamnější položkou daně (cca 620 mld. Kč) a sociální pojištění (cca 420 mld. Kč).

Autor: Fučík & partneři