Statistika kontrol dodržování léčebného režimu

Publikováno:
23. květen 2014
Obor:

ČSSZ na svých webových stránkách informuje o zvýšení počtu plánovaných kontrol dodržování léčebného režimu. Zajímavé je, že se zhruba o pětinu zvýšil počet kontrol a v celorepublikovém průměru byl zkontrolován přibližně každý osmý v pracovní neschopnosti. Nemocenské bylo odňato nebo sníženo 677 osobám z téměř 45-ti tis. kontrolovaných. Více zde:  

http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/kontroly-lecebneho-rezimu-se-mezirocne-zvysily-bylo-jich-o-temer-10-tisic-vice.htm

Autor: Ivan Fučík