Stanovisko MPSV k souběhu funkcí

Publikováno:
11. březen 2011
Obor:

MPSV zveřejnilo stanovisko k souběhu výkonu funkce (člena) statutárního orgánu a zaměstnání ve stejné firmě. Kromě informace o plánovaném zpojistnění odměny jednatelů a členů statutárních orgánů pro účely nemocenského a důchodového pojištění však bohužel nepřináší nic nového, pomineme-li zcela nesprávnou interpretaci Koordinačního výboru MF ČR a Komory daňových poradců. Navíc se dle vyjádření MPSV většiny zaměstnavatelů tento problém netýká.

Zdroj: MPSV

Autor: Fučík & partneři