Stanovení cílového data přijetí eura

Publikováno:
29. prosinec 2016
Obor:

Vláda se rozhodla nestanovit cílové datum přijetí eura Českou republikou a v roce 2017 neusilovat o vstup do kurzového mechanismu ERM II. Toto rozhodnutí vzešlo z doporučení Ministerstva financí České republiky a České národní banky.  Přestože se oproti předchozím letům připravenost vstupu České republiky do eurozóny zlepšila, vzhledem k dopadům světové finanční a hospodářské krize došlo v Evropské unii k posílení a zavedení nových záchranných a dohledových mechanismů, které zásadním způsobem podmínky pro vstup do eurozóny upravily.

Autor: Fučík & partneři