Stabilizační opatření ČNB v souvislosti s koronavirem

Publikováno:
26. březen 2020
Obor:

Bankovní rada rozhodla o zmírnění dopadů současné situace na české firmy, podnikatele a domácnosti a to několika opatřeními. Jedná se o:

  • Snížení dvoutýdenní repo sazby, lombardní a diskontní sazby
  • Úprava pravidel měnových operací k dodávání likvidity bankám
  • Příprava nástrojů  na případné nadměrné výkyvy kurzu koruny
  • Zvýšení proticyklické kapitálové rezervy pro expozice umístěné v ČR od 1.7.2020

            Jak je vidět z opatření ČNB není dosud zasahováno do úplného omezení možnosti odkladu splátek úvěrů poskytované klientům. Také není určována strategie, pravidla pro poskytování, správu či vymáhání úvěrů. Kompetence v rozhodování je tak ponechána na jednotlivých bankách. Doporučena je však dostatečná kapitalizace bank.

            Dále centrální banka doporučuje omezit vyplácení dividend nebojiné kroky, které by mohly ohrozit odolnost bank.

            Závěrem lze uvést, že domácí bankovní sektor je ze strany ČNB považován v současné době za dostatečně silný, a to díky kapitálovým rezervám a dobrovolně drženému přebytku kapitálu. Pokud si to však další ekonomický vývoj vyžádá, lze také očekávat další snížení úrokových sazeb.

Autor: Fučík & partneři