Srážky ze mzdy – změna nezabavitelných částek od 1.7.2020

Od 1. 7. 2020 se změnila konstrukce nezabavitelných částek, a to jak na povinného dlužníka, tak na jím vyživované osoby, která rovněž povede k jejich zvýšení. Parametry pro výpočet exekučních srážek ze mzdy se tak v letošním roce 2020 měnily hned třikrát! – K 1. lednu, 1. dubnu a k 1. červenci 2020.

Vláda ČR schválila 17. 2. 2020 jak nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), tak i nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima.

Základy nezabavitelná částka

tabulka - Copy 1.png

Autor: Fučík & partneři