Spolupráce zdravotních pojišťoven a finančních úřadů

Publikováno:
7. březen 2014
Obor:

VZP při své kontrolní činnosti spolupracuje s finančními úřady, a to konkrétně tak, že porovnává informace ze své evidence osob samostatně výdělečně činných s daty finančních úřadů. Díky této spolupráci na pojistném v loňském roce vybrala více než 30 milionů korun. Více informací naleznete zde:  http://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/vzp-vypatrala-pres-30-milionu-ktere-ji-nepriznali-podnikatele-a-zivnostnici

Autor: Ivan Fučík