Společný standard pro oznamování (CRS)

Publikováno:
3. listopad 2015
Obor:

Globální standard výměny informací poskytovaných finančními institucemi daňovým správám (dále jen „společný standard“) je standard vytvořený na půdě OECD. Tento standard spočívá v mezinárodní spolupráci v oblasti daní a daňovým správám slouží k boji s daňovými úniky. V rámci již fungujícího projektu byla ve druhé polovině října zprovozněna webová stránka (http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/), která se týká automatické výměny informací. Je zde možné se seznámit s legislativou a směrnicemi, které byly v této souvislosti jednotlivými státy přijaty, a dále portál obsahuje informace pro poplatníky i bankovní instituce, které se týkají jejich povinností v souvislosti s tímto standardem.

Autor: Fučík & partneři