Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob („CCCTB“)

Publikováno:
18. listopad 2016
Obor:

Evropská komise koncem října představila návrh Společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob („CCCTB“), který by měl sjednotit podmínky pro podnikání na jednotném vnitřním trhu EU. Navržený systém CCCTB by měl být povinný pro veškeré společnosti, které jsou součástí skupiny s ročním obratem přesahujícím 750 milionů EUR. Evropská komise navrhuje, aby členské státy přijaly příslušnou úpravu do konce roku 2018 tak, aby nová úprava začala platit od roku 2019.

Autor: Fučík & partneři