Specializovaný finanční úřad provádí další kontroly

Publikováno:
19. červen 2015
Obor:

Specializovaný finanční úřad (SFÚ) v červnu provádí další kolo daňových kontrol, které jsou zaměřené na problematiku převodních cen. Pokračuje tak jedna z hlavních kontrolních akcí v oblasti daně z příjmů právnických osob. U daňových subjektů se posuzují konkrétní vztahy se spojenými osobami a rizika z nich vyplývající, např. platby licenčních poplatků, služeb, úroků, ale také dodavatelsko-odběratelské vztahy. Snahou je předejít odlivu zisku z České republiky do zahraničí, ke kterému může docházet prostřednictvím transakcí uskutečňovaných mezi členy nadnárodních skupin podniků, a taktéž zamezit nesprávnému rozdělení zisku mezi českou dceřinou společností a mateřskou zahraniční firmou. Daňové subjekty jsou ke kontrole vybírány na základě analýz údajů z dotazníků, které vyplňovaly minulý rok, a dále na základě informací, které byly získány vyhledávací činností Specializovaného finančního úřadu. SFÚ při únorových kontrolách shledal až u dvou třetin subjektů určité pochybnosti. Z tohoto důvodu budou kontroly zaměřující se na převodní ceny probíhat minimálně v průběhu celého roku 2015.

Autor: Fučík & partneři