Soudní dvůr EU se vyjádřil k pravidlům DPH při poskytování služeb osobám z EU osobami ze třetích zemí

Publikováno:
24. říjen 2014
Obor:

Evropský soudní dvůr vydal dne 17. října 2014 rozhodnutí ve věci Skandia (C-7/13), kde se zabývá otázkou, zda poskytnutí služeb mateřskou společností se sídlem ve třetí zemi dceřiné společnosti, která je členem skupiny DPH v EU, je zdanitelným plněním. Podle soudního dvora se jedná o zdanitelné plnění, které je však poskytnuto skupině jako celku, nikoli jedné osobě, která je členem skupiny.

Autor: Ivan Fučík