Soudní dvůr EU odmítá neuznání nároku na odpočet u nákladné reklamy

Publikováno:
14. prosinec 2021
Autor:
  • Richard Knobloch
Obor:

Rádi bychom vás upozornili na zajímavé, a pro mnohé společnosti zajisté velmi pozitivní, rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci C‑334/20 Amper Metal Kft., které se týká uplatnění nároku na odpočet z reklamních služeb, jejichž cena byla nepřiměřená a které nevedly ke zvýšení obratu společnosti. Aspoň takto posoudil maďarský správce daně povahu reklamních služeb v daném případě, kdy společnost Amper Metal Kft., působící v odvětví elektrických zařízení, pořídila reklamní služby v podobě nálepek se svým jménem na automobilech v rámci mistrovských závodů v Maďarsku s tím, že jí neuznal nárokovaný odpočet a zároveň předepsal další sankce.

Soudní dvůr EU však postup správce daně odmítl. Otázka stanovení ceny je totiž určena smluvním ujednáním mezi stranami a nemá vliv na skutečnost, zda se zdanitelné plnění uskutečnilo. Soudní dvůr rovněž odmítl požadavek, že by uplatnění nároku na odpočet podléhalo podmínce, že přijaté zdanitelné plnění musí vést ke zvýšení obratu společnosti. Naopak podmínkou, kterou je nutné pro uplatnění odpočtu zkoumat, je vazba na uskutečňovaná zdanitelná plnění, a to buď přímá vazba na konkrétní plnění na výstupu, nebo v případě režijních nákladů vazba na celkovou ekonomickou činnost osoby povinné k dani.  

Vzhledem k tomu, že i my jsme zaznamenali řadu případů, kdy správce daně posuzuje a mnohdy i zpochybňuje uplatněné odpočty z reklamních či marketingových služeb, jsme přesvědčeni, že argumentace z tohoto rozhodnutí může být v praxi využitelná. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás samozřejmě neváhejte obrátit.

Co se týče řešení u daně z příjmů, to může být odlišné. Závěry ze zajímavých rozsudků z poslední doby jsme pro vás shrnuli v následujícím článku kolegy Jakuba Štefáčka.

Autor: Richard Knobloch