Současný stav EET

Publikováno:
20. listopad 2018

Nález Ústavního soudu z prosince 2017 zasáhl do systému elektronické evidence tržeb a zrušil vybraná ustanovení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Některá ustanovení byla zrušena již s účinnosti k 1. březnu 2018, další ustanovení budou zrušena až s účinnosti k 1. lednu 2019. Ústavní soud tak ponechal zákonodárci celý rok na to, aby se vypořádal s jeho připomínkami.

Nicméně novela zákona o evidenci tržeb, která měla upravit zákon v intencích nálezu Ústavního soudu, nebyla na poslední schůzi Poslanecké sněmovny projednána a byla odložena až na příští schůzi (o novele jsme vás podrobně informovali v tomto článku). K projednání a schválení novely tak pravděpodobně do konce roku 2018 nedojde.

S novým rokem tak nebude zákon regulovat náběh třetí a čtvrté vlny evidence tržeb a navíc taky dojde ke zrušení nařízení, kterým vláda vyňala tržby zrakově postižených osob z evidence tržeb. Podle informací z Ministerstva financí by novela měla být schválena nejdříve ve druhé polovině roku 2019.

Autor: Fučík & partneři