Solidární zvýšení daně u příjmů ze zahraničí

Publikováno:
10. červen 2013
Obor:

Generální finanční ředitelství (GFŘ), na základě jednání s Komorou daňových poradců, vydalo stanovisko k výkladu ustanovení o solidárním zvýšení daně, které je od letošního roku součástí zákona o daních z příjmů a to v souvislosti s příjmy, které jsou zdaňovány v zahraničí. Dle výkladu GFŘ se test příjmů pro zvážení, zda se z příjmů poplatníka bude odvádět pouze daň 15% nebo dojde k solidárnímu zvýšení o 7%, uplatní pouze na příjmy ze zdrojů v ČR. Pokud bude mít tedy poplatník kromě příjmů ze závislé činnosti ze zdrojů v ČR také příjmy ze zahraničních zdrojů, které jsou v rámci českého daňového přiznání vyjmuty ze zdanění v ČR, přihlíží se tak pouze k příjmům ze zdrojů v ČR, tedy příjmům po vynětí. V případě, že budou příjmy po vynětí nižší než 48násobek průměrné mzdy, bude z nich odváděna pouze standardní daň 15%, bez ohledu na celkovou výši příjmů poplatníka.

Zároveň GFŘ potvrdilo, že pokud má poplatník (daňový rezident) pouze příjmy, které jsou ze zdanění v ČR vyjmuty, nevzniká poplatníkovi povinnost podat v ČR daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Autor: Ivan Fučík