Snížení sazby DPH u novin a časopisů

Publikováno:
2. březen 2017
Obor:

V polovině února byla ve Sbírce zákonů publikována novela č. 33/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 235/2004 Sb., o daních z přidané hodnoty. Novela snižuje sazbu DPH u novin a časopisů, a to přeřazením z dosavadní sazby 15% do sazby 10%. Přesahuje-li však reklama více jak 50 % plochy novin či časopisů, jsou takové noviny či časopisy automaticky zařazeny do základní sazby 21%. Novela vyšla 14. února 2017 a účinnosti nabude 1. března 2017. Doposud se druhá desetiprocentní sazba DPH vztahovala na knihy, kojeneckou výživu, léky pro lidi i zvířata a na zvláštní výživu pro lidi s celiakií a fenylketonurií.

Autor: Fučík & partneři