Snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti hrazeného zaměstnavateli

Na začátku května vláda předložila poslanecké sněmovně návrh zákona, jehož cílem je mimo jiné minimalizace dopadů v případě neuhrazeného pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatele za měsíce květen až červenec 2020, a to v podobě snížení penále za pozdní platbu pojistného zaměstnavatele o 80 %.

Proti tomuto návrhu vystoupila Hospodářská komora ČR, SOCR ČR, Komora daňových poradců a AMSP ČR. Ve společném dopise vyzvaly vládu ke spolupráci.

Dle výše zmíněných institucí neodpovídá tento návrh slibované pomoci a požadují rozvinutí původního návrhu, který by měl dle nich obsahovat mimo jiné:

  • Snížení odvodu sociální pojištění o 20 % za měsíce květen a červen (u všech zaměstnavatelů)
  • U zaměstnavatelů postižených krizí

○ snížení odvodu SP o 80 % za měsíce květen a červen

○ snížení odvodu SP o 40 % za měsíce červenec a srpen

  • Změnu termínu pro odvod pojistného za měsíce

○ květen a červen do 20. 12. 2020

○ červenec a srpen do 20. 2. 2021

O dalším průběhu v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění OSVČ Vás budeme nadále informovat v našem newsletteru a na našich webových stránkách. 

Autor: Fučík & partneři