Sněmovní tisk 612 – konec legislativního procesu

Publikováno:
1. květen 2016
Obor:

Dne 25.4.2016 byl ve sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 125/2016 Sb., tedy novela zákona o daních z příjmů, která byla součástí návrhu zákona, kterým se mění a ruší některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní (sněmovní tisk 612). Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Od května tedy dojde zejmény k následujícím důležitým změnám:

  • zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další vyživované dítě;
  • příjem fyzických osob nepodnikatelů z fotovoltaické elektrárny bude za určitých podmínek považován za ostatní příjem namísto příjmu ze samostatné činnosti;
  • sjednocení režimu srážkové daně u daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob při výplatě zisků obchodních korporací;
Autor: Fučík & partneři