Směrnice o právech pacientů

Publikováno:
11. duben 2014
Obor:

Od 22. dubna 2014 nabývá účinnosti novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která do českého právního řádu začleňuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 24/2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči. Pojištěnci budou moci čerpat plánovanou zdravotní péči v jakémkoliv zdravotnickém zařízení kdekoliv v EU. Za takovou péči na místě zaplatí v hotovosti a následně požádají svou zdravotní pojišťovnu o náhradu nákladů. Zdravotní pojišťovna nahradí takovou částku, kterou by vynaložila za stejnou péči v České republice, nejvýše však tolik, kolik pojištěnec skutečně zaplatil při splnění podmínky, že se jednalo o péči v ČR hrazenou a že byly splněny případné podmínky stanovené pro čerpání takové péče (např. doporučení ošetřujícího lékaře před operací). Více informací naleznete zde:  http://www.cmu.cz/cs/

Autor: Ivan Fučík