Směrnice o modré kartě

Publikováno:
19. říjen 2021
Autor:
  • Roman Burnus
  • Jana Brhlová

Rada EU přijala 7.10.2021 směrnici o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci (tzv. směrnici o modré kartě).

Tato karta zjednodušuje celkově postupy pro přijímaní pracovníků, stanovuje jednotná kritéria pro přijetí a usnadňuje pracovní mobilitu v rámci EU. Členské státy EU si podle směrnice mohou zachovat vnitrostátní systémy zaměřené na vysoce kvalifikované pracovníky souběžně s novým systémem modrých karet EU.  Budou však zavedené rovné podmínky, aby držitelé modré karty EU a jejich rodiny nebyli znevýhodněni oproti držitelům vnitrostátních povolení.

Přijaté znění vstoupí v platnost 20. dnem po vyhlášení v Úředním věstníku. Členské státy EU mají poté 2 roky na to, aby uvedly v účinnost nezbytné právní předpisy pro zajištění souladu s touto směrnicí. O dalším vývoji v rámci ČR Vás budeme dále informovat.

Autor: Roman Burnus, Jana Brhlová