Sleva na dani z příjmu v případech zastavených exekucí a nová výše penále za pozdní úhradu sociálního a zdravotního pojištění

Publikováno:
10. září 2021
Autor:
  • Roman Burnus
  • Marek Toráč

Novela zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) sebou přináší změnu do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), do něhož byla přidána nová sleva z titulu zastavené exekuce. Jedná se o pohledávky, které byly předmětem exekuce, avšak hodnota pohledávky činí maximálně do 1.500 Kč bez příslušenství. Pokud dojde k zastavení exekuce, náleží nově věřiteli náhrada ve výši 30% původního dluhu. Nepůjde však o náhradu dluhu, kterou by věřitel dostal, ale bude si jí moci pouze odečíst od daně z příjmu. Na odpočet budou mít nárok fyzické i právnické osoby.

Výše slevy u jedné zastavené exekuce může být maximálně 450 Kč. Pokud by věřitel neměl daňovou povinnost za příslušný rok, kdy byla exekuce zastavena, bude mu přiznána náhrada, ale nedostane bohužel nic. Novela exekučního řádu bude účinná od 01.01.2022, dá se tedy očekávat, že první výzvy věřitelům začnou exekutoři doručovat nejspíš počátkem roku 2022.

Dále byla schválena nová výše penále pro pozdní úhradu pojistného na sociální i zdravotní pojištění. Nově se budou měřit penále podle výše úroku z prodlení z občanského zákoníku. S účinností novely zákona bude od 01.01.2022 činit nová výše úroku  8 % + repo sazba ČNB (k 6. 8. 2021 činí 0,75%).

Autor: Roman Burnus, Marek Toráč