Školení - Pracovní doba ve směnných a nepřetržitých provozech

Publikováno:
5. květen 2014
Obor:

Vážení,

v poslední době jsou vykonávány kontroly dodržování pracovní doby ve směnných a nepřetržitých provozech. Proto se Český klub bezpečnostních služeb rozhodl uspořádat seminář na téma Pracovní doba ve směnných a nepřetržitých provozech, praktická doporučení jak se připravit na kontrolu úřadu inspekce práce. Jedním z přednášejícíchnáš daňový poradce pan Ing. Jan Kotala, který se bude snažit nastínit problematiku kontrol z jeho odborné daňové stránky. Konat se bude v Praze dne 13. května 2014 mezi 10:00 – 15:00 hodinou.

Rádi bychom Vás touto cestou pozvali a věříme, že tento seminář bude pro Vás více než přínosem. Seminář je určen všem osobám pohybujícím se v oblasti personální a mzdové agendy. Seznámíte se s normami upravujícími tuto činnost, s poznatky a zkušenostmi z již provedených kontrol a možnými způsoby řešení konkrétních problémů.

S pozdravem

Fučík & partneři, s. r. o.

Autor: Ivan Fučík